Wanneer is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding?

Regelmatig krijg ik de vraag voorgelegd wanneer nu eigenlijk sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Als daarvan sprake is, kan de arbeidsovereenkomst namelijk ...

Werkgevers: Hoe om te gaan met een disfunctionerende werknemer

De disfunctionerende werknemer: een uitspraak en concrete tips

Soms moet een werkgever een hoge prijs betalen voor het niet op orde hebben van een personeelsdossier. In de uitspraak die ik hier bespreek, ...

Werkgevers: hoe werkt een studiekostenbeding?

Hoe werkt een studiekostenbeding?

Over het studiekostenbeding is gek genoeg niets in de wet geregeld. Het studiekostenbeding wordt standaard getoetst aan de criteria uit de arresten Muller/Van Opzeeland. ...

Een burn-out en ontslag.
Kan dat?

Uitval vanwege een burn out komt steeds vaker voor. Mijn ervaring is dat de burn out vrij vaak het gevolg is van werken bij die specifieke werkgever. Dat hoeft niet te ...

Werknemers: Een burn-out en ontslag.
Kan dat?

Wet DBA: de belangrijkste informatie op een rij

In 2016 is er veel te doen geweest over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). Ook in 2017 zal de Wet DBA de gemoederen bezig blijven houden. En hoewel ...