• veelgestelde vragen
  • referenties
Hoe voorkom ik dat een werknemer die bij mijn bedrijf vertrekt of al vertrokken is, probeert mijn andere werknemers over te halen om ook hun arbeidsovereenkomsten te beëindigen?

Het komt geregeld voor dat een werknemer die een overstap overweegt alvast bij zijn collega’s polst of zij bereid zijn met hem mee te gaan. Dit zal met name het geval zijn als de werknemer een concurrerend bedrijf wil opzetten of naar een concurrent wil overstappen.

U kunt uw start-up beschermen door gebruik te maken van een anti-ronselbeding. Voor het anti-ronselbeding bestaat in de wet geen artikel, maar als u deze koppelt aan een boetebeding is het een zeer effectief middel. U kunt hiermee voorkomen dat de vertrekkende werknemer de meest getalenteerde werknemers overhaalt om dezelfde overstap te maken, of dat nu naar een concurrent is of naar een door hemzelf opgestarte onderneming.

In dit stukje beperk ik mij tot de uitleg van het anti-ronselbeding, waarmee u dus wilt voorkomen dat de vertrekkende werknemer onder uw overige werknemers “ronselt”. Naast het anti-ronselbeding is het uiteraard aan te bevelen ook gebruik te maken van een concurrentie- en relatiebeding.

Hoeveel contracten voor bepaalde tijd mag ik een werknemer aanbieden?

Er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er meer dan drie contracten voor bepaalde tijd zijn gesloten. De vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt dan van rechtswege (automatisch) omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat was ook al het geval onder het oude arbeidsrecht.

Wat met de invoering van de WWZ is gewijzigd, is dat er met ingang van 1 juli 2015 een contract voor onbepaalde tijd ontstaat als de gezamenlijke duur van de contracten langer is dan 24 maanden. Dat was onder het oude recht 36 maanden.

Verder is belangrijk te weten dat contracten voor bepaalde tijd soms aan elkaar worden ”geketend” als één contract. Dat is bijvoorbeeld het geval als er wel een onderbreking tussen de contracten zit, maar deze korter is dan zes maanden. Is de onderbreking langer dan zes maanden, dan wordt er opnieuw geteld en ontstaat met het nieuwe contract voor bepaalde tijd ook echt een contract voor bepaalde tijd.

Let op, in de cao kunnen andere afspraken over deze zogenoemde “ketenregeling” zijn opgenomen. Dan gelden die regels.

Mag ik een werknemer een contract voor een project aanbieden?

Soms wilt u een werknemer voor de duur van een bepaald project aannemen. Dat kan het geval zijn als de einddatum van het project nog niet vaststaat of als de werknemer een arbeidsongeschikte of zwangere werknemer moet vervangen. U kunt de werknemer dan een tijdelijke verhoging van het aantal uren aanbieden en dat goed vastleggen. Zie ook de veelgestelde vragen op de pagina werkgevers. U kunt een werknemer echter ook een projectovereenkomst aanbieden, dus voor de duur van dat ene project. Dat wordt ook wel een “overeenkomst voor betrekkelijk bepaalde tijd” genoemd.

Ik zie in de praktijk echter dat dit regelmatig misgaat. Er gelden namelijk strenge regels voor de projectovereenkomst. Zo mag de einddatum van een overeenkomst voor betrekkelijk bepaalde tijd niet afhankelijk zijn van de wil of het oordeel van één van de partijen. De einddatum moet dus objectief bepaalbaar zijn. Dat is het niet als u als start- up zelfstandig kunt bepalen dat het project nu wel zo een beetje is afgerond.

Als u zich niet aan houdt aan de regels voor de arbeidsovereenkomst voor de betrekkelijk bepaalde tijd, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat gebeurt er met de vakantiedagen als mijn werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?

Voordat een werknemer op vakantie gaat, geeft hij alvast aan daarvoor zijn vakantiedagen te zullen opnemen. Als een werknemer dan ziek wordt tijdens vakantie in het buitenland of later terugkomt van vakantie omdat hij niet in staat was terug te reizen, is het belangrijk dat u eerst kunt vaststellen dat de werknemer daadwerkelijk ziek was.

U mag als start-up van de werknemer eisen dat hij een medische verklaring van een buitenlandse arts naar de bedrijfsarts stuurt. Niet u, maar de bedrijfsarts dient immers vast te stellen of de werknemer ziek was. Als daaruit blijkt dat de verklaring voldoet en de werknemers daadwerkelik ziek was, dient u de vakantiedagen terug te boeken en de werknemer ziek te melden voor de ziektedagen.

Alleen als de werknemer daarmee instemt, mag u de vakantiedagen wel als vakantiedagen afboeken. Ook kunt u in uw arbeidsovereenkomst bepalen dat (een deel van) dit soort dagen – ziek tijdens vakantiedagen – toch als vakantiedagen worden afgeboekt, mits het bovenwettelijke vakantiedagen betreft.

“Mede door de inzet van Ruby hebben wij onze organisatie kunnen certificeren”

Een Google search op 'innovatieve arbeidsrecht advocaat AND startup' heeft de directeur van Abercrow bij Ruby Samad van Arbeidsrechtlab terecht laten komen. De directeur had net zijn organisatie opgezet en merkte dat hij, naarmate het bedrijf ging groeien, behoefte had aan goed in elkaar gezette arbeidsovereenkomsten en een duidelijk en uitgebreid personeelshandboek. [Lees meer]

V. Kroone
HR Manager
Abercrow B.V.

Met deze documenten wilde hij de organisatie verder professionaliseren, en niet te vergeten compliant zijn aan de wet en regelgeving van Nederland. Abercrow is een detacheringsorganisatie die haar klanten voorziet van uiteenlopende beschikbare talenten, maar is gespecialiseerd in IT-professionals. Naast de arbeidscontracten was er dus ook behoefte aan detacheringscontracten. Ruby heeft alle contracten tijdig en met de juiste kwaliteit opgeleverd, inclusief een adviesbrief die ons heel erg heeft geholpen. De stukken waren in heldere, begrijpelijke taal geschreven waardoor ik er direct mee aan de slag kon. Mede dankzij de professionele inzet van Ruby hebben wij sinds kort onze organisatie kunnen certificeren met een SNA-keurmerk. Het was prettig samenwerken en wij raden iedereen Ruby’s diensten aan.

Wanneer is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding?

Start-ups: Leg een goede basis!

Start-ups: Leg een goede basis!

Als u een succesvolle of veelbelovende start-up heeft, komt op enig moment de vraag naar boven of u wellicht één of meerdere werknemer(s) moet aantrekken. Mijn ervaring is dat start-ups dat een grote stap vinden. En dat is het eigenlijk ook. Want het hebben van personeel brengt ook verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn en ook niet perse enorm kostbaar. Mijn belangrijkste advies aan u is daarom: leg een goede basis!