Werknemers: U ontvangt een beëindigingsvoorstel. Wat nu?!

Start-up’s: Wanneer is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

U ontvangt een beëindigingsvoorstel. Wat nu?!

Stel, in een gesprek met de directeur of HR krijgt u te horen dat men afscheid wil nemen van u. Enkele dagen erna wordt de vaststellingsovereenkomst gemaild en binnen een ...

Wanneer is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding?

Regelmatig krijg ik de vraag voorgelegd wanneer nu eigenlijk sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Als daarvan sprake is, kan de arbeidsovereenkomst namelijk ...

Werkgevers: Hoe om te gaan met een disfunctionerende werknemer

De disfunctionerende werknemer: een uitspraak en concrete tips

Soms moet een werkgever een hoge prijs betalen voor het niet op orde hebben van een personeelsdossier. In de uitspraak die ik hier bespreek, ...

Werkgevers: hoe werkt een studiekostenbeding?

Hoe werkt een studiekostenbeding?

Over het studiekostenbeding is gek genoeg niets in de wet geregeld. Het studiekostenbeding wordt standaard getoetst aan de criteria uit de arresten Muller/Van Opzeeland. ...