Wat zijn de gevolgen als de Belastingdienst meent dat er sprake is van een dienstbetrekking?

Ben ik verplicht met de modelovereenkomsten van de Belastingdienst te werken?

Arbeidsrechtlab