Grensoverschrijdend gedrag en het belang van protocol

Datum: juni 3, 2024 Tags: werkgevers , werknemers , opdrachtgevers / zzp’ers , start-ups

In mijn blog en video vertel ik u meer over hét onderwerp binnen arbeidsrechtland van de afgelopen paar jaren, namelijk “grensoverschrijdend gedrag en MeToo”.

Binnen mijn praktijk loopt het werk op dat gebied nogal uiteen. Zo adviseer ik werkgevers én werknemers en binnen die laatste categorie heb ik nu al regelmatig zowel de slachtoffers vertegenwoordigd als degene die als dader wordt aangemerkt.  

Hoewel veel kleine werkgevers de neiging hebben te denken dat het wel los zal lopen en zij dus geen protocol gewenst gedrag nodig hebben, is het de verantwoordelijkheid van iedere werkgever om grensoverschrijdend gedrag in zijn organisatie zoveel mogelijk te voorkomen en bij signalen van grensoverschrijdend gedrag daartegen op te treden. Tussen de zaken die ik tot nu toe aan de hand heb gehad, zaten inderdaad ook grote werkgevers, maar de meeste zaken speelden bij kleine werkgevers. En met “klein” bedoel ik een werkgever met maximaal 100 werknemers. 

Voor álle werkgevers is het daarom belangrijk een protocol gewenst gedrag te hebben. Dat is een document waarin is vastgelegd wat binnen de organisatie als gewenst en ongewenst gedrag wordt beschouwd. Ook bestaat een misverstand over dat ongewenst gedrag enkel zou zien op seksuele intimidatie. Dat is niet het geval. Het protocol heeft ook betrekking op pesten, agressie en discriminatie. Het protocol zoals ik dat voor werkgever heb opgesteld, bevat verder een concreet stappenplan. En het gehele kader waarbinnen partijen dienen te handelen, heb ik nader uitgewerkt.

Het enkel hébben van een protocol volstaat natuurlijk niet, het moet onder de aandacht van de werknemers worden gebracht en de werkgever moet in dit verband ook een actief beleid voeren.  

Voor slachtoffers is het in de eerste plaats belangrijk dat zij zich gehoord voelen en dat er iemand naast, of zo nodig vóór, hen gaat staan. Dat laatste geldt in mijn optiek overigens ook voor de daders. Vaak speelt binnen dit soort kwesties uitval wegens arbeidsongeschiktheid en meestal komt het dan ook tot een einde van de arbeidsovereenkomst. 

Bent u werkgever en hebt u nog geen protocol gewenst gedrag? Ik lever een dergelijk, op maat gemaakt, protocol tegen een fixed fee. Bent u een werknemer en hebt u te maken met ongewenst gedrag, als slachtoffer of misschien wel als dader? Bel dan gerust om mij te laten onderzoeken wat uw mogelijkheden zijn.