Privacy op de werkvloer in tijden van corona

Datum: maart 24, 2020 Tags: werkgevers , werknemers

Hoe zit het nu met privacy op de werkvloer? Ik zag de afgelopen tijd veel vragen hierover voorbij komen. Veel was onduidelijk.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP heeft nu gelukkig meer informatie gepubliceerd met antwoorden op vragen uit de praktijk. Lees hieronder bijvoorbeeld over of werknemers mogen worden gecontroleerd op corona, het eventueel naar huis mogen sturen van een werknemer, etc.

Mogen werknemers gecontroleerd worden op corona?

In de zorg mag dat tijdens de coronacrisis wel, op andere plekken niet. Van alle werkgevers wordt verwacht dat zij de richtlijnen van RIVM volgen. Ook wordt van werkgevers verwacht dat zij hun werknemers hier nadrukkelijk op wijzen.

Richtlijnen RIVM
RIVM heeft instructies gegeven hoe werknemers met contacten op het werk en met klanten om dienen te gaan. Volg deze instructies, maak uw werknemers hierop attent en zorg dat de richtlijnen van het RIVM in alle talen van de werknemers beschikbaar zijn.

Voor meer informatie, zie Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website van RIVM.

Van alle werkgevers wordt verwacht dat zij de richtlijnen van RIVM volgen

Mag ik een werknemer vragen om zijn gezondheid te checken?

Ja. U mag van uw werknemer verlangen om zijn gezondheid scherp in de gaten te houden. Dit geldt temeer als uw werknemer niet thuis aan het werk is. De werknemer zou dit dan onder werktijd kunnen controleren, bijvoorbeeld door zelf zijn temperatuur te meten.

Mag ik een zieke werknemer naar huis sturen?

Ja, onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis mag dat. Als werkgever mag u een werknemer normaal gesproken niet vragen naar zijn gezondheid of een test afnemen ter controle. De reden van een ziekmelding bijhouden mag normaal ook niet. Zo is dat in de wet geregeld.

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt echter dat u in deze uitzonderlijke tijd van uw werknemer mag verlangen dat deze meewerkt. U mag uw werknemer dus naar huis sturen als deze verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont. Let op: dit mag u ook doen als u twijfelt.

Aanvulling van Ruby Samad: De tekst van de Autoriteit Persoonsgegevens blinkt niet uit in duidelijkheid. Ik meen erin te lezen dat de werkgever in deze situatie wel mag vragen naar de aard en oorzaak van de klachten, waar dat normaal niet mag, althans dat specifiek mag worden gevraagd of de klachten verband houden met het coronavirus. Ook mag die informatie, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, nu kennelijk wel worden genoteerd.

Voor de vraag of u de werknemer in geval van verkoudheids- of griepverschijnselen mag ziekmelden en mag overgaan tot betaling van een lager percentage loon wegens ziekte, verwijs ik u naar mijn andere blog.

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden mag de werkgever nu wel van de werknemer verlangen dat hij meewerkt

Mag ik een werknemer vragen om contact op te nemen met een arts?

U mag uw werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle.

Wanneer de arts vermoedt dat uw werknemer het coronavirus heeft, zal deze met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens