Mijn werknemer vertrekt naar de concurrent, met een lijst van al mijn klanten. Hij heeft geen concurrentie- en relatiebeding. Kan ik voorkomen dat hij mijn klanten en leveranciers benadert?

Mijn werknemer houdt zich niet aan de gemaakte re-integratieafspraken. Wat moet ik doen?

Het contract voor bepaalde tijd van mijn werknemer loopt binnenkort af en ik wil niet verlengen. Kan ik dat laten aflopen of moet ik nog iets doen?

Moet ik een reden opgeven bij een ontslag tijdens de proeftijd?

Mijn werknemer gaat tijdelijk, ter vervanging van een collega met zwangerschaps-verlof, méér werken. Kan hij na afloop van die periode claimen dat hij een grotere arbeidsomvang heeft?

Mijn werknemer heeft tijdens vrijwilligerswerk zijn arm gebroken. Daardoor kan hij nu bij mij zijn werk niet uitoefenen en zit hij thuis op de bank. Kan ik die schade elders verhalen?

Arbeidsrechtlab